ទំព័រដើម > គណិតវិទ្យាថ្ងៃនេះ > វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាប្រឡងចូលតិចណូឆ្នាំ2009!!!

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាប្រឡងចូលតិចណូឆ្នាំ2009!!!

ខែតុលា 17, 2009 បញ្ចេញមតិ Go to comments

ចូរពិនិត្យឡើងវិញថាតើសន្លឹកវិញ្ញាសារបស់អ្នកត្រឹមត្រូវឬទេ តែមិនត្រូវសួ_Page_1
ចូរពិនិត្យឡើងវិញថាតើសន្លឹកវិញ្ញាសារបស់អ្នកត្រឹមត្រូវឬទេ តែមិនត្រូវសួ_Page_2
ចូរពិនិត្យឡើងវិញថាតើសន្លឹកវិញ្ញាសារបស់អ្នកត្រឹមត្រូវឬទេ តែមិនត្រូវសួ_Page_3
ចូរពិនិត្យឡើងវិញថាតើសន្លឹកវិញ្ញាសារបស់អ្នកត្រឹមត្រូវឬទេ តែមិនត្រូវសួ_Page_4
ចូរពិនិត្យឡើងវិញថាតើសន្លឹកវិញ្ញាសារបស់អ្នកត្រឹមត្រូវឬទេ តែមិនត្រូវសួ_Page_5

ចំណាត់ក្រុម ៖គណិតវិទ្យាថ្ងៃនេះ
 1. សិស្ស
  ខែតុលា 18, 2009 ម៉ោង 12:12 ព្រឹក

  សូមលោកគ្រូជួយធ្វើកំណែរផង!!!

 2. Fidele
  ខែតុលា 18, 2009 ម៉ោង 8:33 ព្រឹក

  អរគុណ​សម្រាប់​វិញ្ញាសា​នេះ។ ចាំ​មើល អាច​ធ្វើ​កើត​អត់? 😀

 3. សាន់ រ៉ូណា
  ខែវិច្ឆិកា 6, 2009 ម៉ោង 10:11 ព្រឹក

  សួស្តី លោកគ្រូខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យកំរៀងខ្ញុំបានទៅជួបលោកគ្រូម្តងហើយខ្ញុំចង់សំសៀវភៅជាកំរង​វិញ្ញាសារប្រលងឆមាស១-២និងប្រលងសញ្ញាប័ត្រសូមលោកគ្រូជួយបង្ហាញខ្ញុំផងសូមអគុណចំពោះ​លោកគ្រូទុកជាមុន

 4. សាន់ រ៉ូណា
  ខែវិច្ឆិកា 6, 2009 ម៉ោង 10:16 ព្រឹក

  សាន់ រ៉ូណា :សួស្តី លោកគ្រូខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យកំរៀងខ្ញុំបានទៅជួបលោកគ្រូម្តងហើយខ្ញុំចង់សុំសៀវភៅជាកំរង​វិញ្ញាសារប្រលងឆមាស១-២និងប្រលងសញ្ញាប័ត្រសូមលោកគ្រូជួយបង្ហាញខ្ញុំផងសូមអគុណចំពោះ​លោកគ្រូទុកជាមុន

  0

  0
  Rate This

  PDRTJS_settings_534851_comm_60 = {
  “id” : “534851”,
  “unique_id” : “wp-comment-60”,
  “title” : “%E1%9E%9F%E1%9E%BD%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B8+%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%80%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BC%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BC%E1%9E%94%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%80%E1%9E%93%E1%9E%93%E1%9F%85%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%99%E1%9E%B6%E1%9E%9B%E1%9F%90%E1%9E%99%E1%9E%80%E1%9F%86%E1%9E%9A%E1%9F%80%E1%9E%84%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%94%E1%9E%B6%E1%9E%93%E1%9E%91%E1%9F%85%E1%9E%87%E1%9E%BD%E1%9E%94%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%80%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BC%E1%9E%98%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%84%E1%9E%A0%E1%9E%BE%E1%9E%99%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%85%E1%9E%84%E1%9F%8B%E1%9E%9F%E1%9F%86%E1%9E%9F%E1%9F%80%E1%9E%9C%E1%9E%97%E1%9F%85%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%80%E1%9F%86%E1%9E%9A%E1%9E%84%E2%80%8B%E1%9E%9C%E1%9E%B7%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9B%E1%9E%84%E1%9E%86%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%A1-%E1%9F%A2%E1%9E%93%E1%9E%B7%E1%9E%84%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9B%E1%9E%84%E1%9E%9F%E1%9E%89%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9E%B6%E1%9E%94%E1%9F%90%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9F%E1%9E%BC%E1%9E%98%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%80%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BC%E1%9E%87%E1%9E%BD%E1%9E%99%E1%9E%94%E1%9E%84%E1%9F%92%E1%9E%A0%E1%9E%B6%E1%9E%89%E1%9E%81%E1%9F%92%E1%9E%89%E1%9E%BB%E1%9F%86%E1%9E%95%E1%9E%84%E1%9E%9F%E1%9E%BC%E1%9E%98%E1%9E%A2%E1%9E%82%E1%9E%BB%E1%9E%8E%E1%9E%85%E1%9F%86%E1%9E%96%E1%9F%84%E1%9F%87%E2%80%8B%E1%9E%9B%E1%9F%84%E1%9E%80%E1%9E%82%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BC%E1%9E%91%E1%9E%BB%E1%9E%80%E1%9E%87%E1%9E%B6%E1%9E%98%E1%9E%BB%E1%9E%93…”,
  “item_id” : “_comm_60”,
  “permalink” : “http%3A%2F%2Fphalkunlim123.wordpress.com%2F2009%2F10%2F17%2F%25e1%259e%259c%25e1%259e%25b7%25e1%259e%2589%25e1%259f%2592%25e1%259e%2589%25e1%259e%25b6%25e1%259e%259f%25e1%259e%25b6%25e1%259e%2582%25e1%259e%258e%25e1%259e%25b7%25e1%259e%258f%25e1%259e%259c%25e1%259e%25b7%25e1%259e%2591%25e1%259f%2592%25e1%259e%2599%25e1%259e%25b6%25e1%259e%2594%25e1%259f%2592%25e1%259e%259a%25e1%259e%25a1%2F%23comment-60”
  }

 1. No trackbacks yet.

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: